سی امین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-21

عنوان : ( تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران) )

نویسندگان: زهره رحمتی پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه طلا- آنتیموان ارغش در شمال استان خراسان رضوی و 45 کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده است.این منطقه در زون ایران مرکزی و در واحد تکتونیکی سبزوار قرار دارد. زمین -شناسی منطقه شامل واحدهای آتشفشانی است که توده های نفوذی نیمه عمیق (ائوسن – الیگوسن ) در آن نفوذ کرده اند. کا نی سازی منطقه از نوع طلای اپی ترمال و یا طلا – انتیموان اپی ترمال است. کانی سازی طلا – آنتیموان به صورت رگه ای و به موازات یک دسته گسل تشکیل شده و خود نیز توسط گسل های متعدد بعدی قطع شده است. به منظور تعیین ساختار زون تخریب گسل اصلی و آنالیز شکستگی های جزیی ، 5 خط برداشت زده شده است و رزدیاگرام مربوط به هر برداشت رسم شده است . همچنین تعداد درزه ها در فاصله های منظم شمرده شده و نمودار فراوانی ان نیز رسم شده است. عمومی ترین روند درزه ها در خط برداشت های 1، 2 و 3 شمال غرب - جنوب شرقی و به موازات رگه، و در خط برداشت های 4 و 5 شمال شرقی – جنوب غربی میباشند.

کلمات کلیدی

, گسل, ساختاری, ارغش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026366,
author = {رحمتی پور, زهره and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران)},
booktitle = {سی امین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گسل، ساختاری، ارغش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران)
%A رحمتی پور, زهره
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی امین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]