سی امین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور )

نویسندگان: سکینه اسلامی , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه نیشابور از قدیمی ترین معادن فیروزه جهان است و تاریخ آن به 4000 سال قبل می رسد. این معدن در 55 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور واقع شده است. آنالیزهای ساختمانی و بازسازی پالئو استرس، تاریخچه کینماتیک ناحیه را نشان می دهند. این پژوهش به بررسی نتایج آنالیز پالئو استرس برای ناحیه جنوب غربی و غرب معدن می پردازد. برداشت خطواره های گسلی که بیانگر فعالیت های گسلی است جهت گیری تنش دیرینه مورد بازسازی قرار می دهند. برای این مطالعه 4 ایستگاه موجود در ناحیه جنوب غربی معدن در نظر گرفته شده تا با استفاده از روش واژگون سازی موقعیت فضایی تنسور های تنش را بدست آوریم. بر مبنای نتایج اولیه بدست آمده برای ناحیه فوق راستای بیشترین استرس کششی(3σ) تقریبا افقی و روند NW-SE و استرس اصلی فشارشی(1σ) به صورت قائم می باشد. بنابراین رژیم تکتونیکی کششی برای این محدوده از معدن در نظر گرفته شد.

کلمات کلیدی

, پالئواسترس, گسل, معدن فیروزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026367,
author = {اسلامی, سکینه and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور},
booktitle = {سی امین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پالئواسترس، گسل، معدن فیروزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور
%A اسلامی, سکینه
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی امین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]