سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی زمینی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی رود گز یک سیستم پلی متال رگه ای اپی ترمال است که در شرق ایران و جنوب شرق گناباد قرار دارد. توده های نفوذی نیمه عمیق منطقه اکثرا مونزودیوریت تا مونزوسینیت پورفیری است، که به دو سری مگنتیت (اکسیدان) و ایلمنیت (احیایی) تقسیم می شوند. این توده ها تحت تاثیر آلتراسیون های کربناتی ضعیف، کوارتز _ سرسیت _کربنات، سرسیتیک ضعیف تا متوسط، آرژیلیک و سیلیسی قرار گرفته اند. ناهنجاری های بالای مس، سرب، روی، قلع، تنگستن در مرکز منطقه وجود دارد که در ارتباط با توده های احیایی است. عملیات مغناطیس سنجی زمینی در قالب 11 پروفیل در مرکز منطقه و به منظور شناسایی موقعیت توده های سری مگنتیت و ایلمنیت در عمق انجام شد. تغییرات شدت کل میدان مغناطیسی در نقشه TMI از 8/48084 تا 9/48419 گاما می باشد. بالاترین ناهنجاری در شمال منطقه برداشت قرار دارد که مرتبط با رخنمون توده های سری مگنتیت بوده و گسترش بیشتر آن را به سمت جنوب نشان می دهد. توده های نفوذی سری ایلمنیت عمدتا در جنوب و مرکز منطقه برداشت قرار دارند. نقشه RTP که محل واقعی آنومالی مغناطیسی را نشان می دهد، ناهنجاری ناشی از توده های اکسیدان، نسبت به نقشه TMI کمی به شمال جابه جا شده است. نقشه مشتق اول قائم، یک روند شرقی- غربی در شمال منطقه برداشت نشان می دهد که کم عمق بودن آنومالی ناشی از توده های اکسیدان در این منطقه را می رساند. آنومالی بخش جنوبی به شدت تضعیف شده که نشان از عمیق تر بودن منبع آنومالی است. در نقشه فراسو تا ارتفاع 100 متر ناهنجاری شمال منطقه همچنان قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, آلتراسیون, مغناطیس سنجی, رودگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026370,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی زمینی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زمین شناسی، آلتراسیون، مغناطیس سنجی، رودگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی زمینی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]