سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی )

نویسندگان: عبدالواحد میربلوچ , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسین زرین کوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای رسوبی کنگلومرا و سنگ های آتشفشانی با ترکیب حدواسط از جنس اندزیت و تراکیت می باشد،که تحت تاثیر محلول های گرمابی دچار آلتراسیون های آرژیلیک متوسط تا شدید،سیلیسی- کربناتی متوسط تا شدید و پروپلیتیک شده اند.کانی سازی بیشتردر امتداد گسلها و به صورت پیریت مشاهده می شود که در زون آلتراسیون آرژیلیک شدید میزان کانی سازی بیشتر مشاهده می شود .با افزایش عمق میزان کانی سازی پیریت از5/ 1 درصد به 3 تا 5 درصد افزایش پیدا می کند و از حالت پراکنده به حالت توده ای تبدیل می شود. وجود اکسیدهای آهن ثانویه مثل هماتیت و گوتیت در منطقه نشاند هنده وجود کانی های سولفیدی است که اکسیده شده اند. بر اساس انواع آلتراسیون و گسترش آنها، حضور پیریت به صورت افشان که به طرف عمق افزایش می یابد، اکسید های آهن ثانویه در بخشهای وسیعی از منطقه و رخنمون های کوچکی از توده های نیمه عمیق دارای کانی سازی (شکل B3) ، این منطقه می تواند بخش فوقانی یک کانی سازی پورفیری در عمق باشد که بخش هایی از محلول کانه دار توسط گسل ها به سطح راه پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, آلتراسیون, چشمه خوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026371,
author = {میربلوچ, عبدالواحد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ملکزاده شفارودی, آزاده and محمد حسین زرین کوب},
title = {زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زمین شناسی، آلتراسیون، چشمه خوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی،آلتراسیون و کانی سازی شرق چشمه خوری شمال شرق خور،خراسان جنوبی
%A میربلوچ, عبدالواحد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A محمد حسین زرین کوب
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]