سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی )

نویسندگان: آیناز یاحسینی پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسین زرین کوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگ های ولکانیکی از جنس اندزیت می باشد که توده نفوذی با ترکیب مونزودیوریت در آن نفوذ کرده است. این واحدها تحت تاثیر محلول های گرمابی دچار آلتراسیون های آرژیلیک شدید، پروپلیتیک متوسط و سرسیتیک ضعیف شده اند. در امتداد گسلها پیریت در زون آلتراسیون آرژیلیک شدید مشاهده می شود. با افزایش عمق، میزان کانی سازی پیریت از 2 درصد به 4 تا 5 درصد افزایش پیدا می کند. وجود اکسیدهای آهن، نظیر هماتیت در منطقه نشاند هنده وجود کانی های سولفیدی است که به اکسید های آهن اکسیده شده اند. بر اساس انواع آلتراسیون و گسترش آنها، حضور پیریت به صورت افشان به طرف عمق افزایش می یابد. اکسیدهای آهن ثانویه در بخش های وسیعی از منطقه می تواند بخش فوقانی یک کانی سازی پورفیری در عمق باشد که بخش هایی از محلول کانه دار توسط گسل ها به سطح راه پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, کانی سازی, خور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026372,
author = {یاحسینی پور, آیناز and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ملکزاده شفارودی, آزاده and محمد حسین زرین کوب},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زمین شناسی، کانی سازی، خور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و کانی سازی شمال شرق خور،خراسان جنوبی
%A یاحسینی پور, آیناز
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A محمد حسین زرین کوب
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]