سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار مس گزو، جنوب‌شرق طبس، استان یزد )

نویسندگان: امیر مهدوی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار مس گزو واقع در مرز دو بلوک طبس و لوت، به عنوان نخستین کانه‌زایی مس پورفیری مرتبط با توده‌های نفوذی حدواسط تا اسیدی در بلوک طبس شناخته شده است. لیتولوژی غالب در منطقه را واحدهای رسوبی تشکیل می‌دهد. با این حال توده‌های نفوذی، غالباً با ترکیب حدواسط از گستردگی و تنوع بالایی در منطقه برخوردارند. وجود کانه‌زایی سولفیدی دانه‌پراکنده در اکثر این توده‌ها و واحدهای کربناته مرتبط با آن و نیز آلتراسیون‌های شدید و متنوع آنها نشاندهنده پتانسیل بالای کانه‌زایی در این منطقه است. بررسی داده‌های ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای حضور چند آنومالی در منطقه را اثبات می‌کند. نتایج حاصل از آنالیز داده‌های لیتوژئوشیمیایی وجود کانی‌سازی در حد اقتصادی را در محدوده کانسار گزو تأیید می‌نماید.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, ژئوشیمی, گزو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026373,
author = {مهدوی, امیر and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار مس گزو، جنوب‌شرق طبس، استان یزد},
booktitle = {سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کانی سازی، ژئوشیمی، گزو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار مس گزو، جنوب‌شرق طبس، استان یزد
%A مهدوی, امیر
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2012

[Download]