سومین همایش ادبیات کودک , 2011-05-09

عنوان : ( تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان )

نویسندگان: اعظم استاجی , زهرا حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالخ حاضر به تحلیل اشعار عباس یمینی شریف می پردازد.

کلمات کلیدی

, شعر کودک , تحلیل گفتمان , انسجام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026382,
author = {استاجی, اعظم and حسینی, زهرا},
title = {تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان},
booktitle = {سومین همایش ادبیات کودک},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شعر کودک ، تحلیل گفتمان ، انسجام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل گفتمان نیم قرن در باغ شعر کودکان
%A استاجی, اعظم
%A حسینی, زهرا
%J سومین همایش ادبیات کودک
%D 2011

[Download]