سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر )

نویسندگان: راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوکائین آلکالوئیدی است که بصورت فوق نخاعی به عنوان ...

کلمات کلیدی

, کوکائین, تجویز نخاعی, درد, تجویز صفاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026394,
author = {مهدی نیا, راهبه and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی},
title = {مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر},
booktitle = {سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوکائین، تجویز نخاعی، درد، تجویز صفاقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر
%A مهدی نیا, راهبه
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%J سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران
%D 2012

[Download]