سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر )

نویسندگان: زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

UCP-2 در غشای داخلی میتوکندری است که باعث نشت پروتون از فضای ...

کلمات کلیدی

, جنیپین, تجویز نخاعی, درد, فرمالین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026395,
author = {عباسی, زهره and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر},
booktitle = {سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جنیپین، تجویز نخاعی، درد، فرمالین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر
%A عباسی, زهره
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران
%D 2012

[Download]