سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , 2012-02-23

عنوان : ( اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون در پردردی ایجاد شده توسط بیکوکولین در موش صحرایی نر )

نویسندگان: سیمین افشارکارگر , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخ پشتی نخاع محل سیناپس بین آوران های نوسی سپتیو و پروجکشن نورون ها می باشد ...

کلمات کلیدی

, کربنوکسالون, بیکوکوبین, تجویز نخاعی, درد, موش صحرایی نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026396,
author = {افشارکارگر, سیمین and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر},
title = {اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون در پردردی ایجاد شده توسط بیکوکولین در موش صحرایی نر},
booktitle = {سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کربنوکسالون، بیکوکوبین، تجویز نخاعی، درد، موش صحرایی نر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون در پردردی ایجاد شده توسط بیکوکولین در موش صحرایی نر
%A افشارکارگر, سیمین
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%J سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران
%D 2012

[Download]