کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران , 2012-02-22

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , ناهید عباسپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسائی و متمایز نمودن ارقام گیاهی بمنظور حفظ و استفاده آنها در...

کلمات کلیدی

, ملون, تنوع ژنتیکی, توالی های کدکننده تکرار شونده, ژنهای مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026398,
author = {شکوهی فر, فرهاد and ناهید عباسپور},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران},
booktitle = {کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ملون، تنوع ژنتیکی، توالی های کدکننده تکرار شونده، ژنهای مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ناهید عباسپور
%J کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
%D 2012

[Download]