مطالعات زبان و ترجمه, دوره (1), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (101-117)

عنوان : ( بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رودواره ای» ژان کریستف )

نویسندگان: زهره ناصحی , مریم درپا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین سال های 1890 تا 1904، پس از جریان های ادبی واقع گرایی و طبیعت گرایی، نویسندگان فرانسوی در-صدد ایجاد نوع جدیدی از رمان بودند. سرانجام رومن رولان (1944-1866)، در سال 1904، با خلق رمان ژان کریستف نوع جدیدی از رمان تحت عنوان-رمان رودواره ای-را وارد عرصه ی ادبیات فرانسه کرد.-رمان رودواره ای- به نوعی از رمان گفته می شود که بسیار طولانی و شامل چندین جلد باشد. رولان در نگارش این رمان بلند از حیث زیبایی شناسی بسیار متاثر از رمان بلند جنگ و صلح، شاهکار لئون تولستوی نویسنده روس بوده است. از طرفی انتخاب اصطلاح -رمان رود واره ای- از جانب رولان بدون دلیل نبوده است. او در این رمان از تصویر رودخانه بهره ی فراوان برده و به زیبایی از آن در چندین مفهوم استعاری استفاده کرده و کاربرد این اصطلاح را توجیه کرده است. به علاوه در آخرین صحنه ی رمان ، در هنگام مرگ ژان کریستف ، از اسطوره ی سن کریستف(کریستف مقدس) و کهن الگوی -گذر از آب- نیز بهره برده است. بنابراین به این نوع رمان نمیتوان تنها از منظر نوع ادبی نگریست. مطالعه ی حاضر بر آن است تا ازسه دیدگاه اثر رومن رولان را بررسی نماید: -رمان رود واره ای- به عنوان یک نوع ادبی، تصویر رود و معنای استعاری آن و نیز نقش اسطوره و نماد در رمان ژان کریستف.

کلمات کلیدی

, رومن رولان, رمان رودواره ای, ژان کریستف, تولستوی, استعاره, اسطوره, نماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026418,
author = {ناصحی, زهره and درپا, مریم},
title = {بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رودواره ای» ژان کریستف},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {101--117},
numpages = {16},
keywords = {رومن رولان، رمان رودواره ای، ژان کریستف، تولستوی، استعاره، اسطوره، نماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رودواره ای» ژان کریستف
%A ناصحی, زهره
%A درپا, مریم
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2011

[Download]