نوزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه )

نویسندگان: مهدی قاضی زاده احسائی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این

کلمات کلیدی

فاصله یابی خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026420,
author = {قاضی زاده احسائی, مهدی and ساده, جواد},
title = {مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه},
booktitle = {نوزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاصله یابی خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه
%A قاضی زاده احسائی, مهدی
%A ساده, جواد
%J نوزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]