علوم و فناوری های پدافند غیر عامل, دوره (2), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (207-216)

عنوان : ( تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب )

نویسندگان: سیدعلی گله داری , حسین خدارحمی , سعید حدیدی مود , علی اکبر کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب

کلمات کلیدی

, انفجار زیر آب, صحت سنجی, محفظه تست, شبیه سازی اجزاء محدود, آباکوس, پدافند غیر عامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026432,
author = {گله داری, سیدعلی and حسین خدارحمی and حدیدی مود, سعید and علی اکبر کریمی},
title = {تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب},
journal = {علوم و فناوری های پدافند غیر عامل},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-5865},
pages = {207--216},
numpages = {9},
keywords = {انفجار زیر آب، صحت سنجی، محفظه تست، شبیه سازی اجزاء محدود، آباکوس، پدافند غیر عامل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب
%A گله داری, سیدعلی
%A حسین خدارحمی
%A حدیدی مود, سعید
%A علی اکبر کریمی
%J علوم و فناوری های پدافند غیر عامل
%@ 2228-5865
%D 2011

[Download]