مطالعات تاریخ اسلام, دوره (3), شماره (10), سال (2011-11) , صفحات (11-36)

عنوان : ( حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , زهیر صیامیان , ساناز رحیم بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تمرکز موضوعی تاریخ‌نگاری اسلامی بر اساس میراث موجود، بر امور سیاسی است. مسئله قدرت نیز محور اصلی تاریخ سیاسی است. از آنجا که هدف تاریخ‌نگاری اسلامی از مرور تاریخ، تولید عبرت است، بنابراین بازخوانی چگونگی ظهور و افول حکومت‌ها و حاکمان به عنوان موضوع متون تاریخ‌نگاری اسلامی، بازسازی منطق تحول قدرت در تاریخ اسلام است. به نظر مولفان، بایسته است بازخوانی تاریخ حکومت‌های ایران باستان توسط مورخین مسلمان، در راستای تولید همین مفهوم و در ذیل حکمت سیاسی ایران‌شهری فهمیده شود. هرچند این مفاهیم به صورت رویه‌ای عمومی در آثار متعدد تاریخ‌نگاری اسلامی آورده شده است، اما در آثار مسعودی، این مفاهیم از جایگاهی ویژه برخوردار است و پرسش مقاله نیز شناسایی این جایگاه است. در این مقاله بر اساس رهیافت هرمنوتیک، تلاش می‌شود فهم مسعودی از وضعیت خلافت/تمدن اسلامی بر اساس معانی عبرت‌آمیز و دلالت‌های گزارش‌های تاریخی وی برای فرهنگ سیاسی معاصرش بازخوانی شود. نتیجه این بررسی انتقادی به این گزاره منتج شد که بازخوانی تاریخ ایران باستان در آثار مسعودی، در جهت فهم میراث حکمت سیاسی ایران‌شهری برای نقد وضع موجود خلافت و تمدن اسلامی و تولید راهکاری مبتنی بر محوریت عدالت در ملک داری برای خروج از این وضعیت زوال بوده است. الگوی عملی که در مفهوم عدالت انوشیروانی متجلی می‌شده است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: تاریخ‌نگاری اسلامی, عبرت, حکمت سیاسی ایران‌شهری, عدالت, زوال, مسعودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026435,
author = {ایمان پور, محمدتقی and زهیر صیامیان and ساناز رحیم بیگی},
title = {حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2011},
volume = {3},
number = {10},
month = {November},
issn = {2228-6713},
pages = {11--36},
numpages = {25},
keywords = {واژه‌های کلیدی: تاریخ‌نگاری اسلامی، عبرت، حکمت سیاسی ایران‌شهری، عدالت، زوال، مسعودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی
%A ایمان پور, محمدتقی
%A زهیر صیامیان
%A ساناز رحیم بیگی
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2011

[Download]