چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) )

نویسندگان: لیلا اکرم , محمد حسن راشد محصل , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد خواجه حسینی صالح اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود

کلمات کلیدی

, ظرفیت مزرعه ای, استولون, ریزوم, تنش آبی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026442,
author = {اکرم, لیلا and محمد حسن راشد محصل and ایزدی دربندی, ابراهیم and خواجه حسینی صالح اباد, محمد},
title = {اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ظرفیت مزرعه ای، استولون، ریزوم، تنش آبی، Bermudagrass},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon)
%A اکرم, لیلا
%A محمد حسن راشد محصل
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]