چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک )

نویسندگان: سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مواجعه شود

کلمات کلیدی

, تجزیه زیستی, کود گاوی, نیمه عمر و متری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026444,
author = {فخرراد, سیده فاطمه and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and محمد حسن زاده خیاط and حوریه نصیرلی},
title = {بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تجزیه زیستی، کود گاوی، نیمه عمر و متری بیوزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک
%A فخرراد, سیده فاطمه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمد حسن زاده خیاط
%A حوریه نصیرلی
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا
%D 2012

[Download]