چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , 2012-02-06

عنوان : ( ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر )

نویسندگان: حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه کردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل پیوست مراجعه شود

کلمات کلیدی

, خربزه, دز-پاسخ, گالانت سوپر, متری بیوزین و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026445,
author = {حسن مکاریان and ایزدی دربندی, ابراهیم and معصومه کردی},
title = {ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {خربزه، دز-پاسخ، گالانت سوپر، متری بیوزین و هندوانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر
%A حسن مکاریان
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A معصومه کردی
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا
%D 2012

[Download]