نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2010-05-11

عنوان : ( بررسی هیدروژئوشیمیایی و بیلان حوضه آبریز دامنه سهند )

نویسندگان: ناصر ناصری , حسین محمدزاده , صلاح الدین ابراهیم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از برآورد میزان تغذیه و خروجی آب دشت ، بیلان آبی منطقه در سال آبی 86-85 محاسبه گردید. در ادامه با استفاده از داده های آنالیز شیمیایی سال آبی 86-85 به بررسی کیفیت آب آبخوان منطقه پرداخته که بدین منظور نقشه های کیفیت آب زیرزمینی به همراه دیاگرام های کیفیت آب جهت تعیین تیپ آب زیرزمینی و تعیین استاندارهای آب شرب و کشاورزی رسم گردیده است.

کلمات کلیدی

, بیلان , هیدروشیمی , دیاگرام های کیفیت آب, دامنه سهند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026447,
author = {ناصری, ناصر and محمدزاده, حسین and ابراهیم پور, صلاح الدین},
title = {بررسی هیدروژئوشیمیایی و بیلان حوضه آبریز دامنه سهند},
booktitle = {نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بیلان ، هیدروشیمی ، دیاگرام های کیفیت آب، دامنه سهند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیدروژئوشیمیایی و بیلان حوضه آبریز دامنه سهند
%A ناصری, ناصر
%A محمدزاده, حسین
%A ابراهیم پور, صلاح الدین
%J نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2010

[Download]