هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2012-01-18

عنوان : ( اولین گزارش رخداد تومور پلاسماسیتوم در ناحیه واژینال سگ )

نویسندگان: مرتضی حسن آبادی , ارسلان کلامی , ندا زبرجدیان , جواد خوش نگاه , محمد حیدرپور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلاسماسایتومای خارج مدولاری (Extramedullary plasmacytoma) یکی از نئوپلازی های لنفوسیت B بوده که معمولاً به صورت توده ای منفرد در پوست و نواحی جلدی- مخاطی و دستگاه گوارش سگ ها رخ می دهد. اما به ندرت این تومور در دستگاه تناسلی گزارش شده است. در این مطالعه یک قلاده سگ ماده 5/1 ساله با توده ای داخل واژن به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد. در معاینات بالینی یک توده سفت و قرمز رنگ با ابعاد....... در واژن مشاهده گردید. به دنبال آسپیراسیون ( (FNAو تهیه گسترش سیتولوژی از توده، رنگ آمیزی با رنگ گیسما انجام شده و در زیر میکروسکوپ تعداد بسیار زیادی پلاسما سل با ویژگی های بدخیمی شامل تنوع در اندازه سلول ها (Anisocytosis)، اشکال میتوزی (mitotic figures)، چندین هستک در هسته، تنوع در شکل و اندازه هستک ها مشاهده گردید. در تابلوی هماتولوژی دام لوکوسیتوز، نوتروفیلی، لنفوپنی و مونوسیتوز مشاهده شد. بدنبال انجام آزمایشات بیوشیمی نتایج زیر بدست آمد: پروتئین تام 4/6 گرم در دسی لیتر، فیبرینوژن 300 میلی گرم در دسی لیتر، کراتینین 7/0 میلی گرم در دسی لیتر، گلوکز 125 میلی گرم در دسی لیتر، کلسترول 160 میلی گرم در دسی لیتر، بیلی روبین تام 17/0 میلی گرم در دسی لیتر، ALT 40 واحد در لیتر، AST 25 واحد در لیتر، ALP 60 واحد در لیتر، GGT 4 واحد در لیتر، تری گلیسرید 1/85 میلی گرم در دسی لیتر و کلسیم 5/9 میلی گرم در دسی لیتر. در هنگام برخورد با توده ای انفرادی در واژن سگ، بایستی تومور سلول های گرد (Round cells) از جمله پلاسماسایتوما را هم در تشخیص تفریقی لحاظ نمود.

کلمات کلیدی

, پلاسما سیتوما, سگ, واژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026454,
author = {حسن آبادی, مرتضی and کلامی, ارسلان and زبرجدیان, ندا and خوش نگاه, جواد and حیدرپور, محمد},
title = {اولین گزارش رخداد تومور پلاسماسیتوم در ناحیه واژینال سگ},
booktitle = {هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلاسما سیتوما، سگ، واژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش رخداد تومور پلاسماسیتوم در ناحیه واژینال سگ
%A حسن آبادی, مرتضی
%A کلامی, ارسلان
%A زبرجدیان, ندا
%A خوش نگاه, جواد
%A حیدرپور, محمد
%J هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2012

[Download]