همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش )

نویسندگان: سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد اسانس ها در علم پزشکی در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که یک همبستگی مستقیم بین استفاده از اسانس ها و مهار سلول های سرطانی وجود دارد. تا کنون هیچ گزارشی در مورد خواص سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک بر روی سلول های سرطانی ارائه نشده است. در این تحقیق اثر سیتوتوکسی سیتی اسانس نوروزک بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) بصورت درشیشه مورد بررسی قرار گرفت. همزمان اثر این اسانس بر سلول های نرمال فیبروبلاست موش (L929) به عنوان شاهد ارزیابی شد. اثر کمی اسانس بر تکثیر هر دو رده سلولی با استفاده از تکنیک رنگ سنجی MTT (دی متیل تیازول دی فنیل تترازولیوم بروماید) تعیین گردید. این روش سریع، حساس و قابل اندازه گیری برای تکثیر همه انواع سلول ها است. میزان اسانس مورد نیاز جهت تولید 50% سمیت سلولی (IC50) توسط رسم نمودار با استفاده از غلظت های مختلف اسانس (g/mlµ) با توجه به درصد سلول های زنده مانده در مقایسه با سلول هایی که هیچ دارویی بر علیه آن ها استفاده نشده بود پس از سنجش و مقایسه به دست آمد. بررسی نتایج غلظت مهارکننده 50% رشد سلول ها (IC50) برای اسانس بجستان ونیشابور در سال 1385 به ترتیب (g/mlµ) 466 و(g/mlµ) 233 و برای این دو اسانس در سال 1387 به ترتیب (g/mlµ)250 و (g/mlµ) 212 برای سلول های سرطانی بود. در این غلظت ها اسانس هیچ گونه اثری بر مهار رشد سلول های نرمال نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده مطالعات بعدی می تواند بر تاثیر اسانس این گیاه بر روی سلول های سرطانی در in vivo متمرکز شود

کلمات کلیدی

, نوروزک, سیتوتوکسی سیتی, TCC, L929, MTT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026459,
author = {عطاران دوم, سمانه and ابریشم چی, پروانه and بهرامی, احمدرضا},
title = {بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {نوروزک، سیتوتوکسی سیتی، TCC، L929، MTT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش
%A عطاران دوم, سمانه
%A ابریشم چی, پروانه
%A بهرامی, احمدرضا
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]