اولین همایش گیاه پالایی , 2012-02-16

عنوان : ( تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی )

نویسندگان: ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین از جمله کروم از آلاینده های مهم برای محیط محسوب می شوند و بسیاری از آن ها حتی در غلظت های بسیار کم، سمی هستند (Chen et al., 2001). در سال های اخیر گیاه پالایی به عنوان روشی برای پاک سازی خاک های آلوده در نظر گرفته شده است. در این روش از گیاهان انباشت گر فلز استفاده می شود. کلاتورها به طور مؤثر حلالیت فلزات را در خاک و به دنبال آن جذب آن ها را توسط گیاهان افزایش می دهندet al., 2002) Römkens). علاوه بر سازگاری طبیعی گیاهان، اضافه کردن کلاتورهای سنتزی و یا ترکیباتی که خاک را اسیدی می کنند، سبب افزایش گیاه پالایی می شود Chen et al., 2001) ). اسیدهای آلی ترشح شده از ریشه نقش مهمی در جذب، انباشت فلز و سازگاری گیاه با تنش های محیطی دارند Tappero et al., 2007)). هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر غلظت های مختلف کلاتور اسید سیتریک بر انباشت فلز سنگین کروم سه ظرفیتی، همچنین چگونگی تاثیر آن بر رشد گیاه تربچه است. بدیهی است برای انتخاب غلظت مناسب از کلاتور، علاوه بر میزان انباشتگی فلز، بایستی آستانه تحمل گیاه را نیز مورد توجه قرار داد، تا به این ترتیب غلظتی از کلاتور انتخاب شود

کلمات کلیدی

, کروم سه ظرفیتی, اسید سیتریک, انباشت, تربچه, Raphanus sativus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026460,
author = {حسانی نوقابی, ژاله and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and اجتهادی, حمید},
title = {تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی},
booktitle = {اولین همایش گیاه پالایی},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کروم سه ظرفیتی، اسید سیتریک، انباشت، تربچه، Raphanus sativus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی
%A حسانی نوقابی, ژاله
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A اجتهادی, حمید
%J اولین همایش گیاه پالایی
%D 2012

[Download]