جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی:چالش ها و فرصت ها , 2008-10-29

عنوان : ( جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟ )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دغدغه های فراوانی در خصوص اثرات مثبت و منفی جهانی شدن و تاثیر آن بر توسعه ملی و بومی وجود دارد.شاید یکی از اساسی ترین این دغدغه ها این است که آیا حرکت به سمت جهانی شدن به معنی دور شدن از جنبه های بومی و محلی می‌باشد؟به عبارتی آیا جهانی شدن و بومی ماندن رویکردهایی متعارض هستند؟پاسخگویی به این سوال اساسی محور اصلی مقاله حاضر می باشد. از یک منظر می توان به جهانی شدن و بومی ماندن به منزله دو سر یک پیوستار نگریست در این حالت هر چه در برنامه درسی به سمت هریک از این دو گرایش پیدا کنیم لزوما به همان میزان از رویکرد دیگر دور می شویم.اما شاید منظر واقع بینانه تر و منطقی تر این باشد که بجای ترسیم جهانی شدن و بومی ماندن بر روی یک پیوستار،آنها بصورت محورهای یک نمودار که دارای دو محور XوY می باشد در نظر گرفت در چنین حالتی این دو رویکرد بجای اینکه متعارض باشند مکمل یکدیگرند.به عبارتی در این وضعیت حرکت به سمت یک رویکرد به منزله دوری جستن از رویکرد دیگر نمی باشد و ارزش افزوده ای که از تعامل این دو ایجاد می شود می توانند ثمرات ارزنده ای را به ارمغان آورد. از ترکیبات مختلف این دو رویکرد پنج سناریو اصلی برای برنامه درسی بوجود می آید که عبارتند از:برنامه درسی ایزوله ، برنامه درسی کاملا جهانی شده،برنامه درسی کاملا بومی شده، ،برنامه درسی در سطح عالی جهانی و بومی شده(آرمانی)، برنامه درسی درسطح متوسط جهانی و بومی شده(معتدل) که در مقاله حاضر به تشریح آنها پرداخته خواهد شد. پرسش دیگری که با توجه به مطالب فوق بدنبال پاسخگویی به آن هستیم اینست که وضعیت موجود برنامه درسی کدام سناریو می باشد و وضعیت مطلوب کجاست که از فاصله بین این دو وضعیت می توان به عنوان شکاف استراتژیک برنامه درسی نام برد.

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, بومی ماندن , برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026471,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟},
booktitle = {جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی:چالش ها و فرصت ها},
year = {2008},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {جهانی شدن- بومی ماندن - برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی:رویکردهایی متعارض یا مکمل؟
%A کرمی, مرتضی
%J جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی:چالش ها و فرصت ها
%D 2008

[Download]