همایش فناوری اطلاعات، حال آینده , 2010-12-29

عنوان : ( اصلاح الگوهای هستی شناسی به منظور بهبود کیفیت نتایج RiMOM )

نویسندگان: بهاره بهکمال , محمود نقیب زاده , رضا عسگری مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش های مهندسی هستان شناسی یکپارچه سازی هستان شناسی ها است. در این مقاله با اصلاح الگوهای هستی شناسی و انجام پیش پردازش سعی شده است کیفیت نتایج تطبیق افزایش داده شود

کلمات کلیدی

, اصلاح الگو, تطبیق هستان شناسی, تشخیص الگو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026514,
author = {بهاره بهکمال and نقیب زاده, محمود and رضا عسگری مقدم},
title = {اصلاح الگوهای هستی شناسی به منظور بهبود کیفیت نتایج RiMOM},
booktitle = {همایش فناوری اطلاعات، حال آینده},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اصلاح الگو، تطبیق هستان شناسی، تشخیص الگو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح الگوهای هستی شناسی به منظور بهبود کیفیت نتایج RiMOM
%A بهاره بهکمال
%A نقیب زاده, محمود
%A رضا عسگری مقدم
%J همایش فناوری اطلاعات، حال آینده
%D 2010

[Download]