همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum) )

نویسندگان: حمیدرضا کازرانی , نرجس لطیفی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاربرد پوست انار در طب سنتی و همچنین ترکیبات آنتی اکسیدان بسیار قوی موجود در آن، این پژوهش به بررسی تأثیر عصاره اتانولی (80%) پوست انار بر فعالیت قلب مجزا پرداخت. در این رابطه قلب مجزای موش صحرایی (n=8) به روش لانگن دورف پرفیوز شد. پس از تثبیت )حداقل 20 دقیقه)، عصاره لیوفیلیز شده پوست انار در غلظت‌های 1/0، 5/0 و 1 درصد (به ترتیب و به مدت 5 دقیقه) به محلول پرفوزیون (کربس) افزوده شد. طی دوره آزمایش، تعداد ضربان و قدرت انقباضی قلب و همچنین فشار پرفوزیون عروق کرونر (به عنوان شاخصی برای تونوس شریان کرونر) مورد مطالعه قرار گرفت. با افزودن عصاره پوست انار، میانگین ضربان قلب به تدریج کاهش یافت به گونه ای که از 223 ضربان در دقیقه در آغاز به 79 ضربان در پایان دوره درمان کاهش یافت (p<0.001). فشار داخل بطنی نیز در طی دوره درمان به طور چشمگیر و معنی داری نسبت به قبل از افزودن عصاره کاهش یافت (p<0.001). فشار پرفوزیون کرونر به تدریج افزایش یافت به گونه‌ای که در پایان دروه درمان 23% افزایش را نسبت به قبل از افزودن عصاره نشان می‌داد (p<0.001). نتایج پژوهش جاری بیانگر اثرات کاردیوتوکسیک قوی عصاره آبی- الکلی پوست انار می‌باشد.

کلمات کلیدی

, انار, لانگن دورف, قلب ایزوله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026522,
author = {کازرانی, حمیدرضا and لطیفی پور, نرجس},
title = {اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum)},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار، لانگن دورف، قلب ایزوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum)
%A کازرانی, حمیدرضا
%A لطیفی پور, نرجس
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]