نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های مافیک و الترامافیک منطقه کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفیدتربت حیدریه )

نویسندگان: زینب محمدزاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افیولیت ملانژهای شمال تربت حیدریه(رباط سفید)، بخشی از افیولیت های ایران مرکزی است که با نام نوارهای حلقوی خردقاره مرکز .( وشرق ایران مرکزی را فرا گرفته اند آقانباتی( 1383 عمده ترین وقدیمی ترین واحد های منطقه واحد های مربوط به سری افیولیتی با سن کرتاسه بالا است که از نظر سنگ شناسی شامل دونیت و هارزبورژیت سرپانتینیتی شده،گابرو همراه با دایک های میکرو گابرو، دایک های دیابازی و پیروکسنیتها(عموما اورتوپیروکسنیت) می باشند. از سنگ های دگرسانی واحدهای الترامافیک می توان از سرپانتینیت ها که بخش نسبتا وسیعی از منطقه را فرا گرفته اند نام برد، علاوه بر آن کانی های دگرسان شده تالک و رگه های هونتیت نیز فراوان است. در این مقاله ویژگی های سنگ شناسی، کانی شناسی و پدیده رودنژیتی شدن در منطقه مورد بررسی قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, افیولیت ملانژ تربت حیدریه, دونیت, هارزبورژیت, میکروگابرو, پیروکسنت, کانی های دگرسانی تالک و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026524,
author = {محمدزاده, زینب and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and مظاهری, سیداحمد},
title = {مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های مافیک و الترامافیک منطقه کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفیدتربت حیدریه},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {افیولیت ملانژ تربت حیدریه، دونیت، هارزبورژیت، میکروگابرو، پیروکسنت، کانی های دگرسانی تالک و هونتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات پتروگرافی و کانی شناسی سنگ های مافیک و الترامافیک منطقه کوهی واقع در افیولیت ملانژ رباط سفیدتربت حیدریه
%A محمدزاده, زینب
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A مظاهری, سیداحمد
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]