پنجمین کنگره خانواده و سلامت , 2011-10-27

عنوان : ( راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , اصغر ابراهیمی هرستانی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 20 راهکار در ارتباط با خانواده ف آموزش و پرورش و سایر نهادها مورد توجه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, راهکارهای پیشگیری, انحرافات جنسی, دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026528,
author = {جعفری ثانی, حسین and ابراهیمی هرستانی, اصغر and کرمی, مرتضی},
title = {راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی},
booktitle = {پنجمین کنگره خانواده و سلامت},
year = {2011},
location = {تهران - دانشگاه شاهد, ايران},
keywords = {راهکارهای پیشگیری- انحرافات جنسی-دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A ابراهیمی هرستانی, اصغر
%A کرمی, مرتضی
%J پنجمین کنگره خانواده و سلامت
%D 2011

[Download]