همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور , 2011-11-14

عنوان : ( بررسی خاستگاه تکتنوماگمایی و سری شیمیایی سنگهای ولکانیکی کالرد ملانژ سبزوار (شمال سنگ سفید) )

نویسندگان: زهرا کیوانلوشهرستانکی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ های ولکانیکی این منطقه عموماً بازالت، آندزیت، آندزیت- بازالت دارای بافت به شدت پورفیری با زمینه شیشه ای یا میکرولیتی و دارای کانی های پلاژیوکلاز، آمفیبول، الیوین و پیروکسن هستند.

کلمات کلیدی

, آلایش, تهی شدگی, سنگ سفید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026531,
author = {کیوانلوشهرستانکی, زهرا and مظاهری, سیداحمد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {بررسی خاستگاه تکتنوماگمایی و سری شیمیایی سنگهای ولکانیکی کالرد ملانژ سبزوار (شمال سنگ سفید)},
booktitle = {همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلایش، تهی شدگی، سنگ سفید، میکرولیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاستگاه تکتنوماگمایی و سری شیمیایی سنگهای ولکانیکی کالرد ملانژ سبزوار (شمال سنگ سفید)
%A کیوانلوشهرستانکی, زهرا
%A مظاهری, سیداحمد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور
%D 2011

[Download]