چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها , 2012-01-04

عنوان : ( نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , ملیحه آشنا , مریم ذبیحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دولت در کنار شهر داری می تواند با الزامات و حمایتهای مالی و قانونی مناسب در جریان نوسازی بافت های فرسوده موثر واقع شود. در این راستا نقش دولت دردر حمایت و پشتیبانی و تامین منابع درآمدی پروژه های شهری بسیار وسیع است. زیرا دستگاه تنظیم سرفصلها و ردیف های بودجه سالیانه کل کشور و تعیین کننده سهم هریک از نهاد ها است. بنا بر این می تواند سهم عمده ای در جلب سرمایه گذاران خصوصی و حمایت به شکل کمک های بلا عوض، قوانین مالیاتی ترجیحی مشارکت در سهام یا بدهی یا تضمین های دولتی نقش مهمی ایفا کند.

کلمات کلیدی

, منابع مالی, بافت فرسوده, دولت, پروژه های شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026551,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and آشنا, ملیحه and ذبیحی, مریم},
title = {نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده},
booktitle = {چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منابع مالی، بافت فرسوده، دولت، پروژه های شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش دولت در تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A آشنا, ملیحه
%A ذبیحی, مریم
%J چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
%D 2012

[Download]