مطالعات اسلامی, دوره (2), شماره (86), سال (2011-6) , صفحات (119-146)

عنوان : ( معیار برتری پیامبران از نگاه قرآن و حدیث )

نویسندگان: سیدمحمود طباطبائی , سیدمحمد مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اندیشه دینی، پیامبران نسبت به سایر مردم از ویژگی هایی برخوردار هستند که بقیه مردم از آنها محروم می باشند، ولی در این که خود پیامبران نیز نسبت به هم از ویژگی هایی برخوردار می باشند اختلاف است. عده ای بر این باورند که پیامبران با هم تفاوتی ندارند و عده ای دیگر معتقدند که بعضی پیامبران نسبت به بقیه برتری دارند که از آنان به عنوان پیامبر اولو العزم یاد می کنند. این عده ملاک تفاوت پیامبران اولو العزم را صاحب کتاب و شریعت بودن، ماموریت جهانی داشتن، دارا بودن مقام امامت، و بهره مندی از علم می دانند، ولی با توجه به این که این امتیازات، امتیازات اکتسابی نیست و تفاوت شخصیت حقیقی پیامبران با شخصیت حقوقی آنان در امتیازات اکتسابی آنان می باشد، مقاله با بررسی آیات و روایات اسلامی به این نتیجه رسیده است که ملاک برتری پیامبران اولو العزم گذشته از امتیازات حقوقی امتیازات حقیقی و اکتسابی از قبیل: سبقت در اعتراف به ربوبیت الهی، استواری بر پیمان های الهی، تلاش مضاعف در گسترش توحید، صبر و استقامت در برابر دشمنان خدا، و اخلاق برجسته در تعامل با مردم می باشد.

کلمات کلیدی

, اولواالعزم, بعثت جهانی, عالم میثاق, صبر, خلق عظیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026554,
author = {طباطبائی, سیدمحمود and مرتضوی, سیدمحمد},
title = {معیار برتری پیامبران از نگاه قرآن و حدیث},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {86},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {119--146},
numpages = {27},
keywords = {اولواالعزم، بعثت جهانی،عالم میثاق، صبر، خلق عظیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معیار برتری پیامبران از نگاه قرآن و حدیث
%A طباطبائی, سیدمحمود
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2011

[Download]