دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم )

نویسندگان: عبدالله صالحی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , آسیه مهرزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی آلودگی فوزاریومی ذرت و جو مورد استفاده در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی، طی شش ماهه اول سال 1390 نمونه برداری از 16 گاوداری به عمل آمد. در مجموع 45 جدایه فوزاریوم از 57 نمونه، با استفاده از دو محیط کشت YGC و PDA در دمای 22-25 درجه سلسیوس شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, خوراک دام, آلودگی قارچی, فوزاریوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026556,
author = {عبدالله صالحی and رویا رضائیان دلوئی and معصومه مهربان سنگ آتش and محسن زاده, محمد and آسیه مهرزاد},
title = {بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خوراک دام، آلودگی قارچی، فوزاریوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی ذرت و جو مورد استفاده در خوراک دام تعدادی از گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی به انواع فوزاریوم
%A عبدالله صالحی
%A رویا رضائیان دلوئی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A محسن زاده, محمد
%A آسیه مهرزاد
%J دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]