پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد , 2011-06-24

عنوان : ( بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون )

نویسندگان: فاطمه ترابی پور , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از روش های تولید ساختارهای ریزدانه بدون افزودن مواد جوانه استفاده از سطح شیبدار می باشد. در این روش در حین عبور مذاب بر سطح شیبدار در اثر اعمال برشی که در طول حرکت مذاب بر سطح، به مذاب اعمال می شود بازوهای دندریتی ایجاد شده شکسته می شوند و به عنوان محل های هسته گذاری عمل می کنند. با توجه به این پدیده، در این پژوهش اثر استفاده از سطح شیبدار بر اندازه دانه آستنیت اولیه در ریز ساختار چدن خاکستری مورد بررسی قرار گرفت. در همین ارتباط با استفاده از مدل های گوه ای در شرایط متفاوت ریخته گری تعداد متنابهی نمونه تهیه و بررسی های ریزساختاری بخشی از نتایج این پژوهش می باشد که در این مقاله ارائه شده است. جهت تشخیص و اندازه گیری اندازه دانه آستنیت اولیه عملیات اکسیداسیون بر روی نمونه های ریخته شده انجام شد و دانه های آستنیت اولیه در ریزساختار نمایان شدند. نتایج نشان داد که تعداد دانه های آستنیت اولیه در ریزساختارهای حاصل از ریخته گری بر سطح شیبدار افزایش و اندازه دانه ها کاهش می یابد که سختی سنجی نمونه ها نیز این نتایج را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, ریخته گری بر سطح شیبدار, آستنیت اولیه, اندازه دانه, ریزساختار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026597,
author = {ترابی پور, فاطمه and کیانی رشید, علیرضا and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون},
booktitle = {پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {چدن خاکستری، ریخته گری بر سطح شیبدار، آستنیت اولیه، اندازه دانه، ریزساختار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون
%A ترابی پور, فاطمه
%A کیانی رشید, علیرضا
%A باباخانی, ابوالفضل
%J پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد
%D 2011

[Download]