شانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08

عنوان : ( افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها )

نویسندگان: عباس قائمی بافقی , حسن شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالشها در مدیریت اعتماد محاسبه مقدار اعتماد بین دو موجودیت در شرایطی است که مبدا تجربه تعامل مستقیم با مقصد را ندارد. یک روش متداول برای تخمین میزان اعتماد در این شرایط، انتشار اعتماد است به این ترتیب که اعتماد بین دو گره برمبنای اطلاعات دریافتی از گره های واسطه ارزیابی میشود. یکی از متداولترین روشها برای این ارزیابی استفاده از راهبرد ضرب مکرر (IMS) است. در این مقاله راهکاری برای ارتقای دقت راهبرد ضرب مکرر ارائه میکنیم که ابتدا براساس میزان شباهت نظرات دو گره در ارزیابی اعتماد به دیگران، اعتماد توصیه بین دو گره را تخمین میزند. براساس مقادیر اعتماد توصیه و با استفاده از یک رابطه پیشنهادی جدید مقدار اعتماد انتشاری به صورت اولیه تخمین زده میشود. سپس برای رسیدن به دقت بیشتر از الگوریتم ACO استفاده میشود و مورچه ها با حرکت بین گرهها بهترین مسیر از یک مبدا به هر مقصد یعنی مسیری را که دقیقترین ارزیابی از اعتماد انتشاری را ارائه میکند، پیدا میکنند. نتایج حاصل از آزمایش و ارزیابی روش پیشنهادی برروی مجموعه داده معروف Advogato نشان میدهد که دقت آن افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به راهبرد ضرب مکرر پایه دارد.

کلمات کلیدی

, مدیریت اعتماد, انتشار اعتماد, راهبرد ضرب مکرر, الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026619,
author = {قائمی بافقی, عباس and شاکری, حسن},
title = {افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت اعتماد، انتشار اعتماد، راهبرد ضرب مکرر، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش دقت در راهبرد ضرب مکرر برای محاسبه اعتماد انتشاری با استفاده از معیار شباهت و کلونی مورچه ها
%A قائمی بافقی, عباس
%A شاکری, حسن
%J شانزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
%D 2011

[Download]