ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران , 2011-04-26

عنوان : ( مدیریت وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنها )

نویسندگان: محمد شکوهیان , علی نجفیان رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه برنامه های مدیریت و بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی در صورت مطالعه و اجرایی شدن می تواند به افزایش بهره وری مصالح در صنعت ساختمان و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی منجر شود. بنابراین باید به بررسی روش های بازیافت نخاله های ساختمانی که کمترین مشکلات زیست محیطی را به دنبال داشته باشد،بپردازیم که نکته مهم دراین رابطه، ارزیابی ترکیب مصالح و مواد تشکیل دهندة آنهاست. دستیابی به این امر نیازمند نمونه گیری های متوالی از نخاله های موجود شهری و سپس فرآیند آماری بر روی نتایج حاصل است. در نهایت برای استفاده از این مواد، تعیین مشخصات فنی این مواد و نیز تعیین مکان و نحوة استفاده از آنها مورد نیاز است.وسپس انجام آزمایشهایی برای بررسی مواد شیمیایی و خطرناکی که همراه ضایعات و نخاله های ساختمانی به محل های دفن آورده می شود. درهمین راستا نحوه طراحی و اجرای برنامه مدیریت ضایعات و روش های مختلف تفکیک و مزایا و معایب آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین به بررسی روشهای مختلف جهت ارتقاء بازیافت و بهینه سازی مواد زائد جامد پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بازیافت, مدیریت, آلودگی های زیست محیطی, ضایعات ونخاله های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026629,
author = {شکوهیان, محمد and نجفیان رضوی, علی},
title = {مدیریت وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنها},
booktitle = {ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: بازیافت، مدیریت،آلودگی های زیست محیطی، ضایعات ونخاله های ساختمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنها
%A شکوهیان, محمد
%A نجفیان رضوی, علی
%J ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران
%D 2011

[Download]