مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (67-92)

عنوان : ( بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی )

نویسندگان: حمید سلیمانی , کریم عبداللهی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پول شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیر قانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی سیاسی اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرموبه جرم انگاری و مبارزه با آن تاکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات روایات و قواعد فقهی ای وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که این نوشتار به بیان این دلایل فقهی به طور دقیق پرداخته است همچنین رابطه پولشویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از جمله ید تسلیط و سوق که گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است.

کلمات کلیدی

, فقه , جرم ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026642,
author = {سلیمانی, حمید and عبداللهی نژاد, کریم},
title = {بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی},
journal = {مطالعات فقه و حقوق اسلامی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-7012},
pages = {67--92},
numpages = {25},
keywords = {فقه - جرم - پولشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
%A سلیمانی, حمید
%A عبداللهی نژاد, کریم
%J مطالعات فقه و حقوق اسلامی
%@ 2008-7012
%D 2011

[Download]