همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2010-05-11

عنوان : ( ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی )

نویسندگان: محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بر اساس نظرگاه ادبیات تطبیقی امریکایی نسبت میان آثار ادبی و فارسی بررسی شده است. اینکه هر قوم و نژادی خصلتهای ویژه ای دارند که در نهایت در ادبیات و آثار فرهنگی منعکس می شود موضوع بحث است و با استناد به انواع رایج ادبی در دوزبان فارس یو عربی به این مسأله پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, ادب فارسی, ادب عربی, انواع ادبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026648,
author = {تقوی, محمد},
title = {ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی},
booktitle = {همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی},
year = {2010},
location = {بیروت, لبنان},
keywords = {ادبیات تطبیقی،ادب فارسی، ادب عربی، انواع ادبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی
%A تقوی, محمد
%J همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
%D 2010

[Download]