پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه در طول مرز ائوسن پیشین - میانی، در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ امکان شناسایی حوادث زیستی رخ داده در اجتماعات فرامینیفرهای پلانکتونیک را در طول مرز فوق فراهم می سازد. این برش از نظر لیتولوژی دارای تناوبی از مارن به رنگ سبز زیتونی و مارن آهکی به رنگ زرد Acarinina کرمی می باشد. بر اساس بررسی محتوای فرامینیفرهای پلانکتونیک این برش، زیست زون های Subbotina eocaena و Hantkenina nuttalli interval range Zone ،pentacamerata interval range Zone مناطق گرمسیری و P و 11 P10 ، P شناسایی شدند که به ترتیب معادل بایوزون های 9 assemblage Zone از فرامینیفرهای Hantkenina نیمه گرمسیری می باشند. همچنین در این مطالعه اولین ظهور جنس در تعریف و شناسایی مرز ائوسن پیشین- میانی مورد استفاده قرار گرفته P پلانکتونیک، در قاعده ی زون 10 است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, ائوسن پیشین - میانی, زیست چینه نگاری, فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026663,
author = {صلاحی, میرامیر and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ، ائوسن پیشین - میانی، زیست چینه نگاری، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری گذر ائوسن پیشین – میانی در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ
%A صلاحی, میرامیر
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]