همایش بیماری های مشترک انسان و حیوان , 2012-03-07

عنوان : ( راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری های زئونوز در جمعیت صاحبین حیوانات خانگی )

نویسندگان: جواد خوش نگاه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند رو به افزایش نگهداری از حیوانات خانگی(کوچک) در منازل،‌سبب شده است تا نگرانی عمومی در بین جمعیت صاحبین حیوانات خانگی در خصوص احتمال ابتلا به بیماری های مشترک (زئونوز) افزایش یابد. در مطالعه ی حاضر ضمن ارائه ی آمار جمعیت صاحبین حیوانات خانگی در شهر مشهد( به تفکیک گونه ی حیوانی)، بیماری های زئونوز و شبه- زئونوز انتقال یافته از گونه های حیوانات خانگی در بازه ی زمانی مهرماه 1386 تا بهمن ماه 1390 ، به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: - سگ: انگل های گوارشی، هاری،‌لیشمانیازیس، ژیاردیوز،‌درماتوفیتوز،‌انگل های جلدی، آلرژی ها - گربه: انگل های گوارشی، هاری، توکسوپلاسموز، ‌عفونت پنجه و ناخن، درماتوفیتوز - خرگوش: سالمونلوز، درماتوفیتوز - سنجاب: آلودگی های انگلی جلدی، درماتوفیتوز - هامستر: آلودگی های ویروسی و باکتریایی گوارشی، درماتوقیتوز - لاک پشت: آلودگی های قارچی، اسهال های عفونی علی رغم فهرست طولانی بیماری های زئونوز قابل انتقال به صاحبین حیوانات خانگی، با بهره گیری از راهکارهای علمی و ساده و آشنایی با اصول نگهداری از حیوانات کوچک در منزل، می توان از ابتلا به بیماری های مشترک به طور کامل پیشگیری نمود.

کلمات کلیدی

, زئونوز, حیوانات خانگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026669,
author = {خوش نگاه, جواد},
title = {راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری های زئونوز در جمعیت صاحبین حیوانات خانگی},
booktitle = {همایش بیماری های مشترک انسان و حیوان},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {زئونوز، حیوانات خانگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری های زئونوز در جمعیت صاحبین حیوانات خانگی
%A خوش نگاه, جواد
%J همایش بیماری های مشترک انسان و حیوان
%D 2012

[Download]