پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( ریز زیست چینه نگاری سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان )

نویسندگان: زهره قلندری , محمد وحیدی نیا , حسن امیری بختیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه رسوبی زاگرس با روند شمال غرب- جنوب شرق در جنوب و جنوب غرب ایران گسترش دارد. سازند ایلام بخشی از رسوبات کرتاسه در حوضه زاگرس می باشد که از نظر چینه شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان واقع در جنوب غرب استان لرستان مطالعه شده است، در این برش ضخامت این سازند 142.5 متراندازه گیری شده است. این سازند متشکل از سنگ آهک هاى نازک، متوسط تا ضخیم لایه به رنگ خاکسترى است. در مطالعه دقیقى که از این سازند بعمل آمد تعداد 70 مقطع نازک مورد بررسى قرارگرفت. در مطالعات بایواستراتیگرافی سازند مذکور 21 گونه متعلق به 14 جنس از فرامینیفرهای پلانکتونیک و بنتونیک و الیگواستژینید شناسایی شد. بر اساس فسیلهای شناسایی شناسایی Globotruncanita elevata و.Dicarinella asymetrica شده بویژه فرامینیفرهای پلانکتونیک 2 بایوزون شدند که بر این اساس سن سازند ایلام در این برش سانتونین پسین-کامپانین پیشین تعیین شد.

کلمات کلیدی

, ریز زیست چینه نگاری, سازند ایلام, تاقدیس کوه سلطان, فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026671,
author = {قلندری, زهره and وحیدی نیا, محمد and حسن امیری بختیار},
title = {ریز زیست چینه نگاری سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ریز زیست چینه نگاری، سازند ایلام، تاقدیس کوه سلطان، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریز زیست چینه نگاری سازند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان در جنوب غرب استان لرستان
%A قلندری, زهره
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسن امیری بختیار
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]