پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14

عنوان : ( اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد )

نویسندگان: لیلا مرادی , علیرضا عاشوری , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشته های جنوب مشهد در محدوده روستای امانآباد از دو واحد تخریبی و کربناته شامل کنگلومرا، ماسه سنگ، شیل و سنگ آهک تشکیل شده اند. سنگ آهکهای این برش ها حاوی مقادیر قابل توجهی از جلبک های سبز می باشند که در بین آنها 9 جنس و 5 گونه زیر شناسایی شده اند: Terquemella sp., Russoella sp., Permocalculus sp., Clypeina sp., Clypeina cf. solkani, Arabicudium sp., Coptocampylodon fontis, Neomeris cf. cretacea, Cylindroporella sugdeni, Salpingoporella. hasi. جنس پرموکالکولوس متعلق به ژیمنوکویاسه آ بوده و بقیه جنس ها وگونه های شناسایی شده متعلق به جلبک های داسی کلاداسه آ می باشند. بر اساس جلبک های مطالعه شده این بخش از رسوبات منطقه به کرتاسه پایینی تعلق دارند. همراهی این جلبک ها با اووئید های شعاعی موید انرژی بالای محیط بوده و برخی از جنس شاخص لاگون های باز هستند. بنابراین محیط رسوب گذاری این نهشته ها یک Salpingoporella ها مانند رمپ کم عمق کربناته می باشد. این نهشته ها در زون فوتیک و در آبهای با شوری نزدیک به نرمال بر جای گذاشته شده اند.

کلمات کلیدی

, کرتاسه پایینی, جلبک سبز, داسی کلاداسه آ, ژیمنوکودیاسه آ, امان آباد, زون بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026672,
author = {مرادی, لیلا and عاشوری, علیرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کرتاسه پایینی، جلبک سبز، داسی کلاداسه آ، ژیمنوکودیاسه آ، امان آباد، زون بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین مطالعه جلبک های آهکی نهشته های کرتاسه پایینی منطقه امان آباد،جنوب مشهد
%A مرادی, لیلا
%A عاشوری, علیرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]