پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر , 2011-11-09

عنوان : ( بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه ی رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران قرار گرفته و سازند خانگیران یکی از مهمترین سازندهای پالئوژن این حوضه میباشد. به منظور مطالعه فرامینیفرهای این سازند، ناودیس چهل کمان واقع در غرب شهر سرخس، شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ انتخاب گردیده است. لیتولوژی این سازند در برش مورد نظر شامل تناوبی از مارن به رنگ سبز زیتونی و مارن آهکی به رنگ زرد کرمی می باشد. بر اساس مطالعه ی نمونه های جمع آوری شده، سیزده Textularia، Marssonella، Dorothia، Clavulinoides، Bathysiphon گونه از ده جنس متفاوت از فرامینیفرهای Reophax و Saccammina ، Vulvulina ، Spiroplectinella، Siphogenerinoides، آگلوتینه، از این سازند شناسایی شدند که تنوع و فراوانی این گونه ها به سمت بالای برش رو به کاهش بوده و محدوده ی سنی آنها، ائوسن پیشین- میانی می باشد. اجتماع این فرامینیفرهای آگلوتینه گویای اعماق زندگی باثیال بالایی، میانی این موجودات در برش مذکور است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند خانگیران, ائوسن, فرامینیفرهای آگلوتینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026695,
author = {صلاحی, میرامیر and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ},
booktitle = {پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند خانگیران، ائوسن، فرامینیفرهای آگلوتینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرامینیفرهای آگلوتینه ی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان،شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ
%A صلاحی, میرامیر
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان مرکز ابهر
%D 2011

[Download]