چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط , 2011-11-01

عنوان : ( تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محمد شکوهیان , فرزاد پیاده , محمدجعفر شکری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه سیستم های خنک کننده در نیروگاه ها و دیگر واحدهای تولیدی یکی از اجزای مهم این واحدها به حساب می آیند، از این رو هرگونه مشکل در آنها می تواند باعث ایجاد مشکل در واحد کل گردد. واحدهای خنک کننده به علت ماهیت در تماس بودن با آب همواره در خطر خوردگی قرار دارند، از این رو کنترل مقادیر یون های موجود در آب این سیستم ها و همچنین پیش بینی رفتار و غلظت آنها در آینده بسیار مهم می باشد. یون مس یکی از این یون های تاثیر گذار است. در این مقاله با نمونه برداری های دوساله از واحد Aux Cooling نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد، مقادیر یون مس به همراه عوامل موثر بر خوردگی این یون اندازه گیری شد. در ادامه نحوه تاثیر گذاری پارامترها بر روی غلظت یون با بهره جویی از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته و مدل ریاضی آن ارائه گردید. در انتها نیز این مدل برای بخش دیگری از داده ها مورد آزمون قرار گرفته و خطاهای آن تعیین گردید.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: سیستم خنک کننده, خوردگی, یون مس, مدل ریاضی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026697,
author = {شکوهیان, محمد and پیاده, فرزاد and شکری, محمدجعفر},
title = {تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: سیستم خنک کننده، خوردگی، یون مس، مدل ریاضی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A شکوهیان, محمد
%A پیاده, فرزاد
%A شکری, محمدجعفر
%J چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
%D 2011

[Download]