چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر )

نویسندگان: فاطمه طالبی حسین آباد , سعداله ولایتی , کامران داوری , سیدحسین ثنائی نژاد , سیدعلی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به آن بخش از آب برداشتی که مصرف نشده و دوباره به مخازن آب-های سطحی و یا زیرزمینی بازمی گردد آب برگشتی گویند. در محاسبات مربوط به آب تجدیدپذیر در نظر گرفتن آب برگشتی (شرب، کشاورزی و صنعت) نقش مهمی را ایفا می کند. در استان خراسان رضوی سالانه به طور متوسط 5079 میلیون‌متر‌مکعب آب تجدید‌پذیر وجود دارد. از این مقدار آب حدود 2914 میلیون‌متر‌مکعب آن صرف تغذیه آبخانه‌های زیرزمینی استان می‌گردد و 2165 میلیون‌متر‌مکعب آن به صورت جریان‌های سطحی در حوضه جاری می‌شود. با توجه به برداشت 7574 میلیون‌متر‌مکعب آب از منابع آب زیرزمینی ملاحظه می‌گردد، حدود 4660 میلیون‌متر‌مکعب بیش از مقدار حجم آب تجدید‌پذیر زیرزمینی برداشت از این منابع انجام می شود. این امر با توجه به ضریب بازگشت 28/0 در نهایت سبب کسری 1068 میلیون‌متر‌مکعب در سال در مخازن آب‌های زیرزمینی استان شده است. توجه گردد که بالابردن راندمان آب در بخش کشاورزی با سرعتی بیش از کاهش برداشت ها مضر به حال بیلان منابع آب است؛ یعنی اجرای پروژه های افزایش راندمان آبیاری قبل از تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی منجر به تشدید افت آبخوان می‌گردد، زیرا افزایش راندمان باعث کاهش جریان آب بازگشتی و افزایش مصرف می‌شود.

کلمات کلیدی

, آب تجدیدپذیر, بیلان منابع آب, آب برگشتی, کسری مخزن, حوضه آبریز, استان خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026713,
author = {طالبی حسین آباد, فاطمه and ولایتی, سعداله and داوری, کامران and ثنائی نژاد, سیدحسین and سیدعلی حسینی},
title = {تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب تجدیدپذیر، بیلان منابع آب، آب برگشتی، کسری مخزن، حوضه آبریز، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر
%A طالبی حسین آباد, فاطمه
%A ولایتی, سعداله
%A داوری, کامران
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A سیدعلی حسینی
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]