نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان، شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: سمیرا باقرنژاد , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان، شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ

کلمات کلیدی

, تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان, شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026727,
author = {باقرنژاد, سمیرا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد},
title = {تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان، شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان، شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر توالی دیاژنتیکی سازند تیرگان، شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A باقرنژاد, سمیرا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]