پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2011-11-21

عنوان : ( بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست )

نویسندگان: محمد شکوهیان , بهاره محبان , محمدجواد مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با رشد روزافزون جمعیت و افزایش شتابان نیازهای انسان، سازمانها و صنایع زیادی در بخش های مختلف ایجاد شده اند. مدیریت ناصحیح این سازمانها و .....

کلمات کلیدی

, حسابرسی مدیریت محیط زیست, برگه امتیاز دهی تعدیل شده, حفاظت محیط زیست,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026733,
author = {شکوهیان, محمد and محبان, بهاره and مرادی, محمدجواد},
title = {بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست},
booktitle = {پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حسابرسی مدیریت محیط زیست، برگه امتیاز دهی تعدیل شده، حفاظت محیط زیست، اقتصاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست
%A شکوهیان, محمد
%A محبان, بهاره
%A مرادی, محمدجواد
%J پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2011

[Download]