هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی )

نویسندگان: لیلا دهاقین , مسعود شمس بخش , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی نرم خطرناکترین بیماری در گیاهان زینتی است که توسط Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum ایجاد شده و خسارت آن در گلخانه ها به بیش از 40 درصد می رسد. آگاهی از تنوع ژنتیکی جمعیت این بیمارگر می تواند در تعیین استراتژ یهای مدیریت مبارزه با بیماری مفید باشد. تعداد 58 جدایه Pcc از گیاهان زینتی استان های تهران، مرکزی و گیلان جداسازی شد که 28 جدایه جهت مطالعه ژنتیکی انتخاب شدند. تنوع ژنتیکی جدایه ها با استفاده از آغازگرهای REP1R/REP2 بررسی شد. قطعات دی ان ا تکثیر شده در ژل آگارز تفکیک شدند. از ضریب تشابه جاکارد Jaccard\\\'s coefficient)) برای تعیین تشابه جدایه ها و از روش UPGMA و نرم افزار MVSP 3.131 جهت آنالیز خوش های استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که جمعیت این بیمارگر در ایران دارای تنوع ژنتیکی بالایی می باشد.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, گیاهان زینتی, Pectobacterium,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026742,
author = {لیلا دهاقین and مسعود شمس بخش and بقائی راوری, ساره},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {تنوع ژنتیکی، گیاهان زینتی، Pectobacterium، .BOX-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی
%A لیلا دهاقین
%A مسعود شمس بخش
%A بقائی راوری, ساره
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2011

[Download]