سومین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک , 2011-06-13

عنوان : ( پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم )

نویسندگان: ساره بقائی راوری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماریهای گیاهی یکی از مهمترین عوامل خسارت زای محصولات مهم اقتصادی هستند. ترکیبات شیمیایی متنوعی به منظور حفاظت گیاهان در برابر بیماری ها استفاده شده است. اما به دلیل اثرات سوء مواد شیمیایی، جهت گیری به سمت استفاده از ترکیبات ضد میکروبی که در همه فرم های حیات شامل میکروارگانیسم ها، گیاهان، بی مهره گان و مهره داران یافت می شوند، به عنوان راهکاری جدید در چند سال اخیر مطرح است. پپتیدهای ضد میکروبی به طور مشخص کوچک، آمفی پاتیک، دارای بار مثبت بوده و از ساختارهای ثانویه مشخص مارپیچ آلفا صفحات بتا تشکیل شده اند. ترکیبات مذکور نقش مهمی را در سیستم دفاعی و ایمنی ذاتی میزبان گیاهی بازی می کنند. تحقیقات زیادی در ارتباط با کاربرد پپتید های سنتتیک ضد میکروبی بر علیه بیماریهای مختلف انجام پذیرفته است که در کلیه موارد از این پپتیدها به عنوان کاندیداهای مناسبی جهت افزایش مقاومت به بیماری ها یاد شده است.

کلمات کلیدی

, بیماری های گیاهی, پپتی ضد میکروبی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026744,
author = {بقائی راوری, ساره},
title = {پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم},
booktitle = {سومین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {بیماری های گیاهی، پپتی ضد میکروبی، کنترل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پپتیدهای ضد میکروبی: راهکاری مناسب برای کاهش مصرف سموم
%A بقائی راوری, ساره
%J سومین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک
%D 2011

[Download]