آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران , 2006-11-28

عنوان : ( همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی )

نویسندگان: علی غفرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی

کلمات کلیدی

, زبان فارسی, اسلام , فرهنگ , ایران , آسیای مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026745,
author = {غفرانی, علی},
title = {همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
booktitle = {آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زبان فارسی- اسلام - فرهنگ - ایران - آسیای مرکزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%A غفرانی, علی
%J آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
%D 2006

[Download]