نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان )

نویسندگان: یعقوب نصیری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , یوسفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان

کلمات کلیدی

تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026749,
author = {نصیری, یعقوب and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and یوسفی},
title = {تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکتونیک و منشا ماسه سنگ های سازند امیران با استفاده از داده های پتروگرافیدر جنوب غرب لرستان
%A نصیری, یعقوب
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A یوسفی
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]