نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

عنوان : ( ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم مرتضوی مهریزی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

کلمات کلیدی

, ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه, حوضه رسوبی کپه داغ, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026751,
author = {مرتضوی مهریزی, مریم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ثبت نرخ بارندگی دیرینه توسط خاکهای دیرینه کلسیتک سازند شوریجه، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران
%A مرتضوی مهریزی, مریم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]